Klimat w Danii

W Danii przeważa klimat umiarkowany ciepły, typu morskiego. Lato jest dość chłodne (w lipcu ok. 16 - 18°C) ze sporą ilością opadów deszczu, średnia roczna suma opadów wynosi ok. 650 mm, z tym, że w zależności od regionu Danii różnice w ilości opadów są duże i tak, na Zelandii ok. 550 mm, a na Półwyspie Jutlandzkim ok. 800 mm.

Zimy natomiast są krótkie i łagodne, średnia temp w styczniu
wynosi ok. -0,5 do +0,5°C.

Pogoda w Danii

Poniższy schemat prezentuje aktualną, dzienną pogodę dla obszaru Kopenhagi.

Pogoda w Danii

Dane pochodzą z www.dmi.dk oraz weather.yahoo.com